Enighed i vaccinationsdebatten? Næppe! MEN… (gid det var en aprilsnar)

-måske er der noget andet vi kan blive enige om?

Det er svært at tro på, at vi nogensinde bliver enige i denne debat.  Men måske er der noget andet vi kan blive enige om. Ting som også kommer op i denne debat igen og igen.

1) Informeret samtykke skal overholdes
2) Bivirkninger skal behandles ordenligt.

Og det er fuldstændigt rimeligt at kræve at disse overholdes, inden det overhovedet kan komme på tale, at gøre vaccination til en adgangsbillet til offentlige tilbud. 

-Og måske vi også kan blive enige om at patienterne skal behandles værdigt, selv når de vil tale om vaccination og alternative behandlinger. Og hvorfor egentlig ikke?

Nummer 1 og 2 er ufravigelige naturligvis, for det kræver foreskrifterne allerede (klik på citater for at læse mere i den nuværende sundhedslovgivning).

§ 1. Ved informeret samtykke forstås et samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

§ 4. Læger, tandlæger, jordemødre og dyrlæger skal til Lægemiddelstyrelsen indberette alle formodede bivirkninger og formodede eksponeringsreaktioner hos mennesker eller dyr, som de har i behandling eller har behandlet, jf. dog stk. 3, 4 og 6.

Informeret samtykke omkring vaccination berører mange mennesker, og langt de fleste jeg taler med om dette,  får IKKE indlægssedlen ved vaccination, som må betragtes som et minimum i informeret samtykke. De fleste modtager heller ingen information om hvor de kan finde denne. Det betyder at rigtigt mange forældre ikke får indlægssedlen læst. Og det er på trods af at de øverste linier i MFR indlægssedlen lyder (klik på citatet for at læse hele indlægssedlen):

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De eller Deres barn vaccineres, da den indeholder vigtige oplysninger.
-Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
-Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
-Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

OG SÅ ER DER BIVIRKNINGERNE
Det er desværre kendetegnende, at hvis man formoder at ens barn kunne have fået en bivirkning af vaccine, så viftes det automatisk af bordet hos lægen, på trods af at vi ved at vaccineskader forekommer. Og forældrene bliver nødt til at være meget pågående og insisterende, før der bliver kigget dybere i det. Vel at mærke samtidig med at de har et barn, der om vaccineinduceret eller ej, har nogle symptomer der kræver ekstra opmærksomhed fra forældrene. Hvorfor er det så svært for en læge at sige: “kom ind så kigger vi på det” med det forældre formoder er en vaccineskade? Hvorfor? Og faktisk så er det noget de skal!

SUNDHEDSPERSONER: HJÆLP MIG!
Og hvis du nu er læge og læser det her og tænker: “hun ved overhovedet ikke hvad hun taler om”, så ville jeg blive taknemmelig for at få fortalt, hvad det er jeg er så blind overfor. For jeg vil faktisk gerne kunne forstå det!

Jeg kan ihvertfald også afsløre at lægenavne bliver flittigt udvekslet, og at ‘gode læger’ er dem, som respekterer patienternes ønsker omkring vaccine, også uden at være enige med patienterne. Disse patienter bruger deres læge som sparringspartner, og deres børn bliver fulgt tættere og forældrene føler sig støttede. Et sundt og givende læge-patient forhold, lige som det skal være.

Skærmbillede 2015-07-21 kl. 06.47.57

Når bølgerne rigtigt går højt, så bliver vi alternative behandlere nogengange beskyldt for at holde patienterne væk fra lægen. Til det kan jeg kun svare, at jeg personligt gør rigtigt meget ud af at forklare vigtigheden i, at have et godt forhold sin egen læge. Vi møder lægen i vores mest sårbare øjeblikke, og det er vigtigt at man føler sig tryg, når man tager til lægen. Det kan naturligvis betyde, at man bliver nødt til at skifte læge. Og det kan man jo bare gøre så, for vi har jo også fornuftigt nok frit lægevalg i Danmark.

Men når vi skraber debatten om vaccination og tvang tilbage og ind til sagens kerne, så er der ingen vej uden om: vi skal tale om informeret samtykke og behandlingen af bivirkninger af vaccination. Og det ser også ud som om, at det er et område, der heldigvis er bred enighed om. Så lad os få kigget på det, og hvordan dette kan blive den danske patients realitet også.

Kærlig hilsen, homøopaten

Forfatter Mette Mitchell

Homøopat, BSc (hons), LCHE, MDSKH, RAB

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s